Thăn Lưng Bò – Ribeye – Wagyu Ms9+

3.850.000 

  • Price/ 1 Kg – Giá trên 1 Kg
Xóa