Wagyu & Angus BBQ – 2023 Gift Set

1.500.000 

Hộp quà giấy Đỏ/ Trắng bao gồm:

• Gầu bò – Brisket – Wagyu Ms9: 400g

• Nắp thăn mông –  Picanha –  Angus: 400gr

• Diềm bụng – Flapmeat – Angus: 400gr

• Set panchan

Categories: ,